?كان نفسك يتقالك إيه من باباكي ومامتك وانت صغيرة

دي جُمل حقيقية أمهات قالتها عن حاجات كان نفسها تسمعها وهي صغيرة.
إنت كان نفسك يتقالك إيه من باباكي ومامتك وانت صغيرة؟

Leave a comment